Adresovatelné moduly a příslušenství

Nedílnou součástí systému ZETTLER Expert je i široký sortiment adresovatelných vstupních a výstupních prvků a dalšího příslušenství.

Adresovatelný modul monitorování zdroje APM800

APM800 je adresovatelný monitorovací modul pro použití se zdrojem PSM800. Montuje přímo na zdroj PSM800. APM800 monitoruje hlavní funkce zdroje PSM800 – výpadek sítě, zemní svod, nabíjení a stav akumulátorů. Modul také umožňuje test akumulátorů a ovládání resetovalného výstupu 24VDC.

cim800

Adresovatelný vstupní modul CIM800

CIM800 je flexibilní adresovatelný vstupní modul pro všeobecné použití s mnoha možnostmi uživatelské konfigurace. CIM800 může být nakonfigurován jako jeden nebo dva klasické vstupy nebo jako jeden vtup na smyčce kruhové lince. Vstupy mohou být hlídány na zkrat a přerušení a aktivovány NO nebo NC kontaktem.

Modul pro konvenční hlásiče DDM800

Modul DDM800 je univerzální adresovatelný modul, které lze použít k připojení stávajících konvenčních 20V hlásičů nebo hlásičů s výstupem 4-20mA do systémů adresovatelné požární signalizace ZX/MZX/PROFILE. Pomocí tohoto modulu lze s výhodou připojit i různé technologické hlásiče jako např. detektory plynů.

Modul pro konvenční hlásiče DIM800

Modul DIM800 je adresovatelný modul, které lze použít k připojení stávajících konvenčních tlačítkových a automatických hlásičů do systémů adresovatelné požární signalizace ZX/MZX/PROFILE.

Reléový modul pro spínání napětí 230VAC

Modul HVR800 je modul, který umožňuje pomocí nízkonapěťových výstupů spínat zátěž až 230VAC/10A.

Linkový izolátor LIM800

Linkový izolátor LIM800 je neadresovatelný modul určený k oddělení zkratovaných částí adresovatelného vedení a vytvoření odbočky vedení s izolátorem.

lps800

Výstupní potenciálový modul LPS800

Modul LPS800 poskytuje jeden monitorovaný potenciálový výstup s výstupním proudem až 75mA napájený z adresovatelného vedení. Modul je určen pro ovládání sirén nebo dalších zařízení ovládaných napětím 24VDC.

mim800

Miniaturní vstupní modul MIM800

Modul MIM800 je miniaturní vstupní adresovatelný modul určený pro snímání stavu jednoho NC nebo NO kontaktu s monitorováním stavu vstupního vedení na zkrat i přerušení. MIM800 je díky svým velmi malým rozměrům určen především pro montáž do monitorovaných zařízení.

mio800

Vícenásobný vstupní/výstupní modul MIO800

MIO800 je univerzální vstupně/výstupní se třemi vstupy a čtyřmi výstupy. Každý vstup a výstup může být naprogramován nezávisle podle požadované funkce.

quads

Čtyřásobné vstupní/výstupní moduly QIO850/QRM850/QMO850

Nové vstupně/výstupní Q moduly jsou kompaktní konstrukce a sdílejí řadu společných vlastností. QIO850 je modul se čtyřmi monitorovanými vstupy a čtyřmi bezpotenciálovými výstupy. QRM850 je modul čtyř bezpotenciálových výstupů. QMO850 je modul čtyř hlídaných potenciálových výstupů.

rim800

Reléový výstupní modul RIM800

Modul RIM800 je napájen z adresovatelného vedení a poskytuje jeden programovatelný reléový výstup, které lze naprogramovat pro širokou škálu aplikací, včetně signalizace požáru a ovládání nejrůznějších zařízení jako jsou stroje, požární dveře, klapky a bezpečnostní systémy.

sio800

Vstupně/výstupní modul SIO800

SIO800 je vstupně/výstupní modul s jedním monitorovaným vstupem a reléovým výstupem. Je možné ho použít např. pro ovládání a monitoring požárních klapek.

snm800

Potenciálový výstupní modul SNM800

SNM800 je adresovatelný modul s hlídaným potenciálovým výstupem 2A@24VDC určený pro ovládání sirén nebo dalších zařízení. Modul je volně programovatelný a napájený z pomocného zdroje 24VDC.

sb520

Posilovací výstupní modul SNB800

Modul SNB800 posiluje výstupní proud modulu SNM800 při zachování  hlídání integrity výstupního vedení.

tsm800

Modul pro ovládání dveří TSM800

Modul TSM800 je určen především pro ovládání přídržných magnetů dveří podle standardu DIBt. Modul zajišťuje uzavření požárních dveří v případě aktivace nebo poruchy a zároveň i monitoruje uzavření dveří.

vio800

Modul pro připojení nasávacích hlásičů VESDA VIO800

Vestavný modul VIO800 zajišťuje přímé připojení nasávacích hlásičů VESDA LaserPLUS a VESDA LaserSCANNER do adresovatelného vedení MXDigital.

bdm800_end

Modul pro připojení lineárních hlásičů FireRay BDM800

Modul BDM800 je navržen tak, aby umožňoval jednoduché připojení lineárních hlásičů FireRay3000/5000 do adresovatelného vedení MXDigital. BDM800 poskytuje lineárnímu hlásiči napájení z adresovatelného vedení a monitoruje jeho poplachový a poruchový výstup.

if800ex

Adresovatelný vstupní modul IF800Ex do SNV

Modul IF800Ex je určen především pro monitorování kontaktů požárně bezpečnostních zařízení (např. od požárních dveří, požární vzduchotechniky nebo systémů SHZ) v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů a par (zóna 0) nebo prachů (zóna 20) s certifikátem ATEX.

 

Ke stažení

+ Katalogové listy (2 položky)