Nástroje a příslušenství

Součástí systému ZETTLER Expert jsou i HW a SW nástroje pro instalaci, oživení, diagnostiku a servis.

Programovací přístroj 850EMT

Programovací přístroj 850EMT výrazně napomáhá při uvádění systému EPS ZETTLER do provozu. Přístroj komunikuje s hlásiči řady 830/850 klasickým kontaktním způsobem nebo bezdrátově přes obousměrné infračervené spojení. Je navržen tak, aby snížil instalační náklady urychlením a zjednodušením instalace a uvedení do provozu, snížil pravděpodobnost chyb a v neposlední řadě i zajistil vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci tím, že omezuje potřebu pro práci ve výškách.

Návrhový SW MZXDesigner

MZXDesigner je sofistikovaný inženýrský nástroj, který zajišťuje kontrolu systémových parametrů a pravidel při návrhu systému ZETTLER Expert. Program počítá zátěž adresovatelného vedení, potřebnou kapacitu akumulutárů, parametry sběrnic a výsledné řešení umožňuje exportovat a dokumentovat. Rozsáhlé využití grafiky a techniky „táhni a pusť“ dělá návrh systému velmi snadným a rychlým. Kromě toho umožňuje i návrhl jiskrově bezpečných aplikací do prostředí s nebezpečím výbuchu.

mzxconsys

Konfigurační SW MZXConsys

Pro programování ústředen ZETTLER Expert ZX/MZX/PROFILE slouží program MZXConsys. MZXConsys umožňuje vytvořit kompletní konfiguraci malého systému s jednou ústřednou stejně jako rozsáhlého systému s mnoha ústřednami a složitými vazbami. Pomocí MZXConsys je rovněž možné stáhnout konfiguraci systému z ústředny, aktualizovat firmware a provádět další činnosti nutné při uvádění systému do provozu. Program je určen pro operační systém Microsoft Windows a je licencován pomocí HW klíče.

mxremote_end

SW pro vzdálenou správu MZXRemote

Pomocí programu MZXRemote je možné se vzdáleně připojit k systému ZETTLER Expert a z virtuálního ovládacího panelu plnohodnotně systém ovládat. Použití MZXRemote předpokládá připravenou konektivitu k systému. Program je licencován pomocí HW klíče.

Simulační SW MZXChecker

Simulační program MZXChecker umožňuje simulovat všechny prvky jedné nebo dvou ústředen a prověřit tak funkce systému ještě předtím, než je systém nasazen na zakázce. Je možné prověřit chování systému v případě aktivace, poruchy i vypnutí všech prvků stejně jako jejich vzájemné vazby a funkce. Simulaci je možné provést buď čistě softwareově pouze v PC (ve spolupráci s MZXConsys) nebo částečně při připojení na konkrétní ústřednu. MZXChecker rovněž umožňuje simulovat virtuální ovládací panel ZX/MZX a ovládat tak systém z počítače.

mx_data_logger_end

Monitorovací SW MZXLogger

V případě nasazení hlásičů v náročných podmínkách, kdy je třeba monitorovat průběh fyzikálních veličin snímaných hlásiči a analyzovat podmínky vzniku požárního poplachu je možné využít program MZXLogger. Tento program umožňuje kontinuálně monitorovat a zaznamenávat hodnoty veličin z hlásičů, graficky je zobrazit a analyzovat a následně kvalifikovaně rozhodnout o nejvhodnějším typu a módu hlásiče pro konkrétní použití.