Síťování a grafická nadstavba TXG

V případě, že je třeba navýšit kapacitu ústředny nebo je z hlediska topologie objektu nebo areálu vhodnější navrhnout systém EPS distribuovaný do několika skříní, je možné jednoduše zapojit ústředny ZETTLER ZX/MZX/PROFILE do sítě MXNet pomocí síťových karet TLI800EN.

Pokud je systém EPS rozsáhlý nebo členitý, s velkým počtem prvků, je vhodné ho doplnit o grafickou vizualizační nadstavbu TXG.

Síťová karta TLI800EN

TLI800EN je síťová karta, která umožňuje vzájemně propojit až 99 ústředen ZX/MZX/PROFILE do jedné společné sítě s kruhovou nebo sběrnicovou topologií. V síti je možné jednoduše konfigurovat přenášené události, monitorovat stav všech uzlů sítě a zajistit jednotný čas v celé síti. Propojení síťových karet je možné jak pomocí metalických tak i optických kabelů. Do sítě je možné připojit i grafickou nadstavbu nebo přenosové zařízení na pult HZS.

Grafická nadstavba TXG

Grafická nadstavba TXG je založena na archituře klient-server a je navržena pro jednoduché a přehledné ovládání systému EPS ZETTLER s ústřednami ZX/MZX/PROFILE a FAST2000.  Nadstavba TXG je jednoduše konfigurovatelná s mnoha možnostmi nastavení a přizpůsobení potřebám uživatelů. Jako mapové podklady lze použít grafické formáty GIF, JPG, PNG a další stejně jako výkresy DWG z CAD programů. Nadstavba TXG umožňuje i integraci videa pro ověření požáru pomocí Kamerového systému.