Hasicí přístroje s CO2

Tyto PHP jsou určeny především pro hašení kapalných látek. Při použití CO2 jako hasiva dochází k zabránění přístupu vzduchu – kyslíku. Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává PHP s CO2 v mrazuvzdorném provedení do -30 °C. Pro požití u lékařských zařízení (např. tomografy) vyrábíme tyto PHP s CO2 i ve speciálním nemagnetickém provedení (KA 5).

Všechny námi dodávané CO2 PHP mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V s odstupem 1 m.

KS 5 BG

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Varianty provedení:
plynový
oxid uhličitý
89B
od -30 oC do +60 oC
5 kg
ocel, hliník, antimagnetický

Pro bližší informace kontaktujte prosím obchodní oddělení Tyco Fire Protection Products.