Pěnové hasicí přístroje

Při použití tohoto druhu hasiva dochází k ochlazení hořícího předmětu a zabránění přístupu vzduchu – kyslíku. Pěnové hasicí přístroje (PHP) se dělí podle druhu použitého hasiva . Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává pěnové mrazuvzdorné PHP do -30 °C (označení DF-1) , nemrazuvzdorné PHP (označení DN) a PHP na polární kapaliny.

Všechny námi dodávané pěnové PHP mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V s odstupem 1 m.

V Evropě dochází k masivnímu rozšíření pěnových PHP především z následujících důvodů:

  • Možnost dodání i mrazuvzdorných variant.
  • Pěnové PHP s hasební účinností srovnatelnou s práškovými PHP.
  • Ochlazením hořícího předmětu dojde (na rozdíl od práškových PHP) k výraznému snížení možnosti jeho znovuvznícení .
  • Následné náklady na odstranění škod po hasivu jsou v případě pěnových PHP výrazně nižší.

U mnohých pěnových PHP je velmi snadný servis, neboť náplní je čistá voda, ve které plave speciální kartuše s koncentrátem.

S 2 DN / S 2 DF-1

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Hnací plyn :
stálotlaký
Neufoam eco / Neufoam FO
13A, 70B / 5A, 34B
od 0 oC do +60 oC / -30 oC do +60 oC
2 l / 2 l
dusík

S 6 DN eco / S 9 DN eco

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Hnací plyn :
stálotlaký
Neufoam eco
13A, 183B / 27A, 233B
od 0 oC do +60 oC
6 l / 9 l
dusík

S 6 DF-1 / S 9 DF-1

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Hnací plyn :
stálotlaký
Neufoam FO
21A,144B / 27A,183B
od -30 oC do +60 oC
6 l /  9 l
dusík

Pro bližší informace kontaktujte prosím obchodní oddělení Tyco Fire Protection Products.

 

Ke stažení

+ Certifikáty (1 položky)

+ Brožury (1 položky)

+ Bezpečnostní listy (1 položky)