Vodní hasicí přístroje

Při použití vodních hasicích přístrojů (PHP) dochází k ochlazení hořícího předmětu. Vodní PHP rozdělujeme podle použitého druhu hasiva. Tyco Fire Protection Products vyrábí a dodává vodní PHP mrazuvzdorné do -30 °C (označení DF-1) a nemrazuvzdorné (DN). Jako náplň mrazuvzdorných PHP nepoužíváme potaš.

Všechny námi dodávané vodní PHP mohou hasit požáry elektrických zařízení pod napětím do 1000 V s odstupem 1 m.

W 6 DN / W 9 DN

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Hnací plyn :
stálotlaký
voda
13A / 21A
od 0 oC do +60 oC
6 l / 9 l
dusík

W 6 DF-1 / W 9 DF-1

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Hnací plyn :
stálotlaký
NEUFROL C-30
21A / 27A
od -30 oC do +60 oC
6 l /  9 l
dusík

W 6 WNA

Typ :
Hasivo :
Hasební účinnost :
Použití :
Množství hasiva :
Doba činnosti :
vodní mlha
voda
13A, 40F
od +5 oC do +60 oC
6 l
50 s

Pro bližší informace kontaktujte prosím obchodní oddělení Tyco Fire Protection Products.

 

Ke stažení

+ Certifikáty (2 položky)

+ Brožury (1 položky)

+ Bezpečnostní listy (1 položky)