www.tycofs.cz

Jednu věc, kterou si někdo musí pamatovat, když hovoříme o stavbě a renovaci, je následující: seznamte se s vaším produktem. Dnes najdete tisíce výrobků se stavební konstrukcí, jakož i s bezpečnostními pravidly a předpisy (například hasicí přístroje), takže je nezbytné zvolit ten, který vám vyhovuje nejlépe.

Získejte své certifikáty! Není nic horšího, když se musíte obrátit na úřady, pokud nemáte správně povolení na stavbu v terénu nebo na provozování závodu. Je třeba provést různé operace v jiné vzdálenosti od venkova, proto si to nechte řádně certifikovat a potom pokračujte.

Je důležité, aby texty jako bezpečnostní pravidla a nařízení nebo jakékoliv jiné pokyny byly pro všechny poskytované ve společném jazyce. Každý by měl mít proto společný základní jazyk pro komunikaci. Pokud to není možné (možná kvůli rozdílnému etnickému původu mnohých pracovníků), ujistěte se, že v příslušném textu je vždy zahrnut další společný globální jazyk (t. J. Angličtina).

Pokud nás něco dokáže naučit o nehodách na pracovišti, vždy je na prvním místě bezpečnost. Není nic kladl jako toto. Materiály se dají vyměňovat, lidé ne. Noste ochranné vybavení a vždy dodržujte správné pokyny.

 Vždy je velkým úspěchem, když se Vám podaří vytvořit produkt, který lze použít mnohokrát, v mnoha zemích a regionech. Nezapomínejte však, že procentuální zastoupení chemikálií a nebezpečných látek, jako je kyselina chlorovodíková, má v různých zemích odlišné nařízení. Před tím, než se rozhodnete své výrobky vyvážet, nezapomeňte poznat podnik.

9

Ekologická konstrukce

9

Nejnovější opravy technologií

9

Vysoce kvalitní řízení stavby

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje nejsou stejné. Existují produkty, které dokážou vyřešit všechny druhy požárů, ale mohou být drahé. Proto musíte zkontrolovat, co může způsobit požár v provozu. Oheň napájen z papíru lze odstranit vodou, která však není dobrá pro požár z elektrické zásuvky. Elektrické požáry mohou být uhašeny oxidem uhličitým. Pěna může uhasit požár oleje, ale způsobí nepořádek. Musíte se tedy ujistit, že máte produkt, který nejlépe vyhovuje vám a vašemu podnikání (a je bezpečnější!).

Od roku 1995

Webovou stránku tycofs.cz sponzoruje vestkyne24.cz